harmony 鸿蒙AudioRoute

  • 2022-08-09
  • 浏览 (420)

AudioRoute

概述

音频路由信息。

Since: 3.2 Version: 1.0 相关模块:

Audio

汇总

Public 属性

名称 描述
sources struct AudioRouteNode[]
发送端列表,详情参考AudioRouteNode。 
sinks struct AudioRouteNode[]
接受端列表,详情参考AudioRouteNode。 

类成员变量说明

sinks

struct AudioRouteNode [] AudioRoute::sinks

描述: 接受端列表,详情参考AudioRouteNode

sources

struct AudioRouteNode [] AudioRoute::sources

描述: 发送端列表,详情参考AudioRouteNode

你可能感兴趣的鸿蒙文章

harmony 鸿蒙HDI 参数参考

harmony 鸿蒙ActRecognitionEvent

harmony 鸿蒙Activation

harmony 鸿蒙ActivityRecognitionTypes.idl

harmony 鸿蒙AddFusion

harmony 鸿蒙Alignment

harmony 鸿蒙AllocInfo

harmony 鸿蒙ApduSimIORequestInfo

harmony 鸿蒙ArgMaxFusion

harmony 鸿蒙Audio

0  赞