js 获取一个字符串包含指定的字符的个数

  • 2016-09-04
  • 浏览 (0)

js 获取一个字符串包含指定的字符的个数,这段实现代码还不错,记录下^-^

var str = "hello,world! I have , here.";
var result = str.match(/,/g)
console.log(result);
var size = (result || []).length
console.log(size);

这段代码获取字符串里包含逗号的个数,打印结果:

[",", ","]
2